UPPROP

Det är angeläget att det i Sverige skapas förutsättningar för ett upprätthållande av Mandometerbehandling för ätstörningspatienter.
Därför har vi bildat ”Insamlingsstiftelsen Mando”.

Stiftelsen ska tillgodose det i ingressen angivna syftet genom att ur sina samlade resurser och efter ansökan lämna engångsbidrag till personer från hela landet, som vill genomgå Mandometerbehandling och som saknar möjlighet att med egna medel täcka hela kostnaden för behandlingen. Stiftelsen kan även ge bidrag till forskning, undervisning och teknisk utveckling.

I insamlingsstiftelsens första styrelse ingår: Tony Krantz (styrelseordförande), Kimberley Gussander och Marie Wickman Chantereau.

Genom detta upprop vädjar vi som stiftare om bidrag till stiftelsen. När stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret och fått ett organisationsnummer kommer vi att publicera stiftelsens konto på mandostiftelsen.se.

Stockholm den 20 februari 2024

Jörgen Frändfors och Tina Furevik 

Stiftelsens grundare  
EFFEKTIV BEHANDLING AV ÄTSTÖRNING

Mandometerbehandling

Hur startade Mandometerbehandling?

Cecilia Bergh berättar om den första patienten som behandlades på Karolinska Institutet för 30 år sedan.

Behandlingsprogram

Mando har visat att ätstörningar inte är kroniska sjukdomar, man kan bli frisk utan bestående problem. Läs mer om Mandometerbehandlingen.

Vetenskaplig grund och resultat

Mandometerbehandlingens resultat analyseras och sammanställs kontinuerligt för publikation i medicinska och vetenskapliga expertgranskade tidskrifter.

Berättelser

Sedan starten har Mandometerklinikerna behandlat patienter från Sverige, övriga Europa, USA och Australien, varav 2 200 svenska patienter har gått i remission (symptomfrihet) och är idag fria från ätstörningar.

Rulla till toppen