Insamlingsstiftelsen Mando

De styrande politikerna i Region Stockholm vill stänga ner den unika Mandometerbehandlingen som i över tre decennier med sin kliniska verksamhet hjälpt över 2300 patienter från hela Sverige att bli friska från sin ätstörning. Under dessa 30 år har allt överskott från verksamheten investerats i den forskning som kontinuerligt förbättrat vårdmetoden till idag Sveriges bästa med omkring 1100 patienter per år.

Den nystartade insamlingsstiftelsen Mando verkar för att så många patienter som möjligt oavsett bakgrund eller ekonomi ska kunna fortsätta att få tillgång till Mandometerbehandlingen för ätstörningar.

Stiftelsen ska ur sina samlade resurser och efter ansökan lämna engångsbidrag till personer från hela landet, som vill genomgå Mandometerbehandling och som saknar möjlighet att med egna medel täcka hela kostnaden för behandlingen.
Stiftelsen kan även ge bidrag till forskning, undervisning och teknisk utveckling.

Stiftelsens grundare  

Jörgen Frändfors och Tina Furevik 

Bakgrund

Från den 1 december 2024 stryper Region Stockholms styrande politiker all offentlig finansiering av Sveriges största specialistklinik för ätstörningar. De styrande vill stänga ner den unika Mandometerbehandlingen som i över tre decennier med sin kliniska verksamhet hjälpt över 2200 patienter att bli friska. Under dessa 30 år har allt överskott från verksamheten investerats i den forskning som kontinuerligt förbättrat vårdmetoden till idag Sveriges bästa med omkring 1100 patienter per år.

Det politiskt motiverade beslutet innebär i praktiken att enbart de patienter som kan betala privat ur egen ficka i framtiden kan fortsätta att få den effektiva behandlingen vid Mandometerklinikerna. Resten hänvisas från i år till offentligfinansierad allmänpsykiatrisk vård med oredovisad effekt på ätstörningar, eller till tvångsvård. Men vi kan tillsammans minska dessa politiskt skapade orättvisor.

Den nystartade insamlingsstiftelsen Mando verkar för att så många patienter som möjligt oavsett bakgrund eller ekonomi ska kunna fortsätta att få tillgång till Mandometerbehandlingen för ätstörningar.

Under 27 år har Mandometerklinikerna (Mando) återställt hälsan hos tusentals patienter med ätstörningar, hälften barn. Ungefär 75 procent av behandlade patienter vid Mandometerklinikerna blir friska på i genomsnitt 12 månader. Ett unikt femårigt uppföljningsprogram visar att 90% förblir friska och kan förverkliga sina drömmar och leva normala liv, något som de själva, anhöriga och omvärlden inte trodde var möjligt.

Region Stockholm har beslutat att avsluta samarbetet med Mando Group AB/ Mandometerklinikerna från den 1 december 2024. Detta sker utan att Regionen har påvisat några brister i behandlingen. Det innebär att Ätstörningspatienter som bor i Region Stockholm inte längre kan få stöd av Regionen för att genomgå behandling enligt Mandometermetoden. Även om det finns de som är kritiska till Mandometermetoden finns många tidigare patienter, läkare, forskare och enskilda som har uppfattningen att Mandometermetoden är en överlägsen vårdmetod, för flertalet Ätstörningspatienter.

Regionens beslut att avbryta samarbetet synes vara fattat på politiskt ideologiska grunder och vara motiverat av en misstänksamhet mot privata initiativ. Det tål att sägas, att koncernen Mando Group AB aldrig så länge som den har funnits har delat ut några vinstmedel till ägarna. Överskottet har i stället investerats i forskningen och därmed har Mandometermetoden hela tiden utvecklats.

För att så många patienter som möjligt oavsett bakgrund eller ekonomi ska kunna fortsätta att få tillgång till Mandometerbehandlingen för ätstörningar har vi bildat Insamlingsstiftelsen Mando.

Jörgen Frändfors och Tina Furevik 

Stiftelsens grundare  
INSAMLINGSSTIFTELSEN MANDO

Grundare

Vi som har grundat insamlingsstiftelsen är själva föräldrar till barn som fått behandling på Mando. 

Porträtt Jörgen Grändfors

Jörgen Frändfors

Som anhörig kom jag i kontakt med FAB (Föreningen mot Anorexi och Bulimi). Det var vid FABs möten jag lärde mig om Mandos behandlingsmodell, och fick hopp för vår egen framtid. Under mer än 10 år har jag i FABs styrelse varit engagerad i anhörigstöd, och träffat otaliga förtvivlade föräldrar, som spenderat långa tider utan resultat hos BUP och psykvården. Regionpolitikernas svek mot ätstörningspatienterna och deras anhöriga, känns overkligt. Att nu vara med och se till att Mandometerklinikerna kan fortleva, och dessutom ge behandling oberoende av ”patientens plånbok”, är inget svårt val. Därför ber jag ”alla goda krafter” att stödja den insamlingsstiftelse vi nu startar, med målet att de som i framtiden utvecklar en svår ätstörning, ska kunna få effektiv vård som för de flesta leder till friskhet, inte sondmatning och förvaring.

Tina Furevik

Jag arbetar med extern kommunikation/maknadsföring vilket jag har erfarenhet av 25 år tillbaka i tiden. Varför mitt hjärta brinner för en jämlik och rättvis ätstörningsvård är för att jag själv har en dotter som behövt vård för sin ätstörning. Mando var den enda klinik som tog sig an min dotter och de räddade hennes liv. Jag har därför tillsammans med andra föräldrar skapat ”Anhöriggruppen - Rätt till Rätt vård - Vi är alla anhöriga till barn med ätstörningar” för att vi inte kan stå och se på när politikerna nedmonterar ätstörningsvården.

INSAMLINGSSTIFTELSEN MANDO

Styrelse

Styrelsen består av 3 ledamöter och har sitt säte i Stockholm. Stiftelsen förvaltas av styrelsen enligt stiftelselagen.

Tina Furevik, Ordförande

Jörgen Frändfors

Ricard Nergårdh

Prenumerera på nyheter från oss

Läs vår integritetspolicy för mer info.

Insamlingsstiftelsen Mando

Prenumerera på nyheter från oss

Läs vår integritetspolicy för mer info.

Rulla till toppen